The next conference in this series will be held in Grenoble, France, 21-27 July 2011

HEP2011 Grenoble

The last conference in this series was held in Manchester, England, 19-25 July 2007

Sesja dla nauczycieli:
O fundamentalnych problemach fizyki

Auditorium Maximum, Kraków, ul. Krupnicza 33
21 lipca, 2009

Komitet Organizacyjny Europejskiej Konferencji Fizyki Wysokich Energii (EPS - HEP 2009), która odędzie się w Krakowie w dniach od 16 do 22 lipca, zaprasza nauczycieli fizyki na sesję naukową poświęconą podstawowym problemom oddziaływań cząstek elementarnych

Uruchomienie w tym roku w CERN Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) jest dobrą okazją, aby przedstawić oczekiwania związane z tym największym zbudowanym do tej pory urządzeniem badawczym. Wykłady, przedstawione w popularny sposób, będą omawiać ostatnie osiągnięcia w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, stan naszej obecnej wiedzy o oddziaływaniach podstawowych składników materii, spodziewane wyniki LHC, a także to, czego najprawdopodobniej nie dowiemy się jeszcze w najbliższym czasie. Poruszane także będą problemy nauki, jej zalet i zagrożeń oraz potrzeby finansowania ze środków publicznych. Korzystając z okazji, Komitet Organizacyjny zaprosił do wygłoszenia wykładów wybitnych specjalistów z Polski i Europy, biorących udział w Konferencji EPS - HEP 2009; w trakcie przerw uczestnicy sesji będą mogli nawiązać kontakty i z innymi uczestnikami Konferencji.

Wykłady rozpoczną się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ul. Krupnicza 33, 21 lipca 2009 o godz. 9:00 i z przerwami będą trwać do 18.10 według dołączonego planu. Udział w sesji naukowej, łącznie z kawą i herbatą w czasie przerw w obradach, jest bezpłatny. Niestety fundusze konferencji nie pozwalają na pokrycie kosztów obiadu. Uczestnicy winni zapewnic sobie zakwaterowanie we wlasnym zakresie. Prosimy uczestnikow o dokonanie rejestracji, wypełniając poniższy formularz on-line.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2009

Lista uczestników

Program sesji dla nauczycieli EPS-HEP - 21 lipiec, 2009
(Wykłady wygłaszane będą w języku polskim i angielskim)

POCZĄTEK (9:00)

Otwarcie (Komitet Organizacyjny). Wręczenie odznaczeń MEN dla dr Micka Stora oraz dr Andrzeja Siemki (10 min)

Przew. Prof. Michał Turała

1. Dr Mick Storr -
(20 min; 9:10 - 9:30)
2. Prof. Ann Green - "Non-accelerator searches for dark matter" 1
(35 min; 9:35 - 10:10)
3. Prof. Bob van Eijk - "Elementary Particles and the Higgs: "The lightness of being" 2
(50 min; 10:15 - 11:05)

Przerwa na kawę (11:10 - 11:35)

Przew. Prof. Jan Nassalski

4. Prof. Jan Królikowski - "Pytania, na które LHC powinno udzielić odpowiedzi"
(35 min; 11:40 - 12:15)
5. Prof. Agnieszka Zalewska - "Przyszłe eksperymenty neutrinowe i nadzieje z nimi związane"
(30 min; 12:20 - 12:55)

Przerwa na obiad (13:00 - 14:40)

Przew. Prof. Krzysztof Fiałkowski

6. Prof. Maria Różańska - "Symetrie i ich łamanie"
(30 min; 14:45 - 15:15)
7. Prof. Jan Kalinowski - "Fundamentalne problemy fizyki do rozstrzygnięcia po LHC"
(40 min; 15:20 - 16:00)

Przerwa na kawę (16:00 - 16:30)

Przew. Prof. Michał Praszałowicz

8. Prof. Erik Johansson - "Frontline physics for schools with the ATLAS experiment" 8
(40 min; 16:35 - 17:15)
9. Prof. Wojciech Nawrocik - "Czy nauka jest potrzebna i powinna być finansowana ze środków publicznych?"
(30 min; 17:20 - 17:50)

ZAKOŃCZENIE (17:50)

1) Poszukiwanie ciemnej materii w eksperymentach nieakceleratorowych
2) Cząstki elementarne a cząstka Higgsa: "Tajemnica istnienia"
8) Fizyka współczesna w szkołach na przykładzie eksperymentu ATLAS

Rejestracja dla uczestnikow "Sesja dla Nauczycieli" zostala zamknieta

Wszelkie zapytania prosze kierować na adres email: nauczyciele@ifj.edu.pl
Contact:
eps2009@ifj.edu.pl
tel: +48 12 662 80 82
fax: +48 12 662 80 99